Strut-This White Open Jab Teagan Ankle Legging- Navy Marble